5k - generalni poredak

Mjesto

Ime i prezime

Vrijeme

Ime trke

Certificirana

Jasmin Harbinja 0:20:18 Da
Adi Šarčević 0:20:42 Da
Edina Harbinja 0:21:23 Da
Nijaz Ćehaja 0:22:07 Ne
Temim Turkušić 0:22:49 Ne
Iryna Aniechkina 0:23:28 Da
Jonathon Daugherty 0:24:08 Da
Blanka Zahajska 0:24:10 Da
Dženisa Abdulai 0:24:33 Da
Irma Kolja 0:24:42 Da
Nermina Kraljić Harbinja 0:24:48 Da
Edin Šabić 0:25:09 Ne
Amra Turalić 0:25:15 Da
Lana Latada 0:26:27 Ne
Siniša Brković 0:26:39 Da
Daniel Bayes 0:27:03 Ne
Selma Ćorović 0:27:25 Da
Fatima Đozo 0:27:51 Ne
Adis Hatunić 0:28:10 Ne
Nermana Arnautović 0:28:10 Ne
Sanela Fočo 0:28:34 Ne
Lamija Redžić 0:29:19 Da
Alma Pilav 0:29:42 Ne
Alma Turajlić 0:29:43 Da
Aida Lalić Mehmedbašić 0:29:44 Ne
Nedimka Bećirović 0:30:06 Da
Mirela Galic 0:30:23 Da
Almedina Mušinbegović 0:30:48 Ne
Goran Livančić 0:31:41 Da
Alma Strika 0:32:16 Ne
Gorčin Stojanović 0:32:22 Da
Zlatan Alagić 0:32:25 Ne
Amina Rastoder 0:34:20 Da
Olivera Šopalović 0:34:25 Da
Vernesa Lakota 0:35:12 Ne
Nina Kovačević 0:35:58 Da
Elmedina Hodžić 0:35:59 Da
Nona Majdi 0:37:16 Ne
Nermina Delmanović 0:39:18 Ne
Behka Sakić 0:45:59 Da
Nick Jakovic 0:47:08 Da
Amra Ćatović 0:48:02 Da