Raspored

Sedmični plan

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia

Individualni trening snage

Ne morate biti ekstremni, samo dosljedni.

20:00 - 21:00

Grupni trening trčanja

Lokacija: Franje Račkog. Lagano trčanje za sve osobe koje tek kreću sa trčanjem u trajanju od 40 min, a za naprednije tu su ostale grupe koje trče po grupnom planu trčanja.

Jasmin Harbinja Trener trčanja

Individualni trening snage

Tijelo postiže ono što um vjeruje.

20:00 - 21:00

Grupni trening trčanja

Lokacija: Franje Račkog. Lagano trčanje za sve osobe koje tek kreću sa trčanjem u trajanju od 40 min, a za naprednije tu su ostale grupe koje trče po grupnom planu trčanja.

Jasmin Harbinja Trener trčanja

Dan za odmor

Rad mora biti u skladu s odmorom.

09:00 - 11:00

Grupni trening trčanja

Subota je uvijek rezervisana za dužinski trening trčanja. Lokacija ovisi o sedmičnom planu. Kao i ostalim danima i subotom imamo grupu za početnike koja malo duže trči nego radnim danima. Zimi, zbog zagađenosti trčimo na svježem planinskom zraku ili na trakama.

Jasmin Harbinja Trener trčanja

Individualni trening snage

Ono što se danas čini nemogućim, jednog dana će vam postati zagrijavanje.