10k - generalni poredak

Mjesto

Ime i prezime

Vrijeme

Ime trke

Certificirana

Edina Harbinja 0:43:56 Da
Adi Šarčević 0:45:48 Ne
Nijaz Ćehaja 0:49:24 Ne
Blanka Zahajska 0:49:59 Ne
Edin Šabić 0:51:16 Ne
Senad Turkušić 0:52:24 Da
Dženisa Abdulai 0:53:59 Da
Najdan Talam 0:55:03 Ne
Goran Livančić 0:56:05 Ne
Siniša Brković 0:57:20 Ne
Temim Turkušić 0:58:18 Da
Amra Turalić 0:58:19 Da
Abdulah Ljevaković 1:00:54 Da
Lamija Redžić 1:02:07 Ne
Fatima Đozo 1:03:28 Da
Nedimka Bećirović 1:04:31 Ne
Aida Lalić Mehmedbašić 1:05:38 Da
Amer Sipović 1:07:45 Ne
Alma Strika 1:08:10 Da
Jasko Jahic 1:08:41 Ne
Alma Pilav 1:09:41 Ne
Mirela Galić 1:09:41 Ne
Amra Ćatović 1:16:18 Ne
Nermina Delmanović 1:16:18 Ne
Amina Rastoder 1:16:22 Da
Zlatan Alagić 1:20:41 Ne
Nina Kovačević 1:21:38 Ne