10k - generalni poredak

2023
2024

Mjesto

Ime i prezime

Vrijeme

Ime trke

Certificirana

Temim Turkušić 0:42:06 Da
Edina Harbinja 0:43:56 Da
Adi Šarčević 0:45:48 Ne
Nijaz Ćehaja 0:47:37 Da
Muhamed Solunović 0:48:16 Da
Blanka Zahajska 0:48:24 Da
Amra Turalić 0:49:13 Da
Nermina Kraljić Harbinja 0:50:16 Da
Edin Šabić 0:51:16 Ne
Senad Turkušić 0:52:24 Da
Dženisa Abdulai 0:53:59 Da
Najdan Talam 0:55:03 Ne
Goran Livančić 0:56:05 Ne
Ferid Ekinović 0:56:55 Ne
Siniša Brković 0:57:20 Ne
Selma Ćorović 0:58:25 Da
Abdulah Ljevaković 1:00:54 Da
Lamija Redžić 1:02:07 Ne
Miralem Kruho 1:02:50 Ne
Almedina Mušinbegović 1:03:02 Da
Fatima Đozo 1:03:28 Da
Nedimka Bećirović 1:04:31 Ne
Aida Lalić Mehmedbašić 1:05:38 Da
Olivera Šopalović 1:05:57 Da
Amer Sipović 1:07:45 Ne
Alma Strika 1:08:10 Da
Jasko Jahic 1:08:41 Ne
Elmina Mešanović 01:08:52 Da
Elza Suljagić 01:09:16 Da
Alma Pilav 1:09:41 Ne
Mirela Galić 1:09:41 Ne
Elmedina Hodžić 1:12:30 Da
Kadira Kalabaluković 01:14:17 Da
Amra Ćatović 1:16:18 Ne
Nermina Delmanović 1:16:18 Ne
Amina Rastoder 1:16:22 Da
Amina Bralić 1:20:29 Da
Zlatan Alagić 1:20:41 Ne
Nina Kovačević 1:21:38 Ne

Mjesto

Ime i prezime

Vrijeme

Ime trke

Certificirana

1 Edina Harbinja 0:43:55 Da
2 Muhamed Solunović 0:44:21 Da
3 Edah Ždralović 0:46:21 Da
4 Amra Turalić 0:49:32 Da
5 Blanka Zahajská 0:49:42 Da
6 Nijaz Ćehaja 0:51:00 Da
7 Selma Čaušević 0:56:21 Da
8 Adna Arnaut 0:57:59 Da
9 Siniša Brković 0:58:40 Da
10 Nedimka Bećirović 1:00:53 Da
11 Olivera Šopalović 1:05:45 Da
12 Alma Pilav 1:07:36 Da
13 Mirela Galić 1:07:35 Da
14 Selma Salkić 1:09:09 Da