Polumaraton - generalni poredak

Mjesto

Ime i prezime

Vrijeme

Ime trke

Certificirana

Edina Harbinja 1:34:07 Da
Adi Šarčević 1:35:33 Da
Amer Sipović 1:38:45 Da
Temim Turkušić 1:40:01 Da
Ednan Turalić 1:43:12 Da
Jasmin Harbinja 1:43:43 Da
Denis Henda 1:46:09 Da
Blanka Zahajska 1:48:40 Da
Ferid Ekinović 1:49:21 Da
Adnan Čamdžić 1:49:28 Da
Nijaz Ćehaja 1:50:08 Da
Iryna Aniechkina 1:50:50 Da
Najdan Talam 1:50:50 Da
Senad Turkušić 1:52:54 Da
Zoran Tanasković 1:53:16 Da
Edin Šabić 1:53:43 Da
Dženisa Abdulai 1:56:31 Da
Samir Sedić 1:59:15 Da
Almin Demirović 2:00:56 Da
Selma Čaušević 02:03:11 Da
Nermana Arnautivić 2:04:35 Da
Siniša Brković 2:06:34 Ne
Amra Turalić 2:09:08 Da
Fatima Đozo 2:10:58 Da
Enes Kovačević 2:14:17 Da
Alma Turajlić 2:15:59 Da
Sanela Fočo 2:17:29 Da
Almedina Mušinbegović 2:18:40 Da
Mirela Galić 2:22:10 Da
Alma Pilav 2:22:11 Da
Lamija Redžić 2:23:36 Da
Nedimka Bećirović 2:26:17 Da
Zlatan Alagić 2:42:29 Ne
Nina Kovačević 2:49:12 Da
Nona Majidi 3:02:02 Da
Amra Ćatović 3:03:02 Da