5k - muškarci

2023
2024

Mjesto

Ime i prezime

Vrijeme

Ime trke

Certificirana

Adi Šarčević 0:20:42 Da
Nijaz Ćehaja 0:22:07 Ne
Temim Turkušić 0:22:49 Ne
Jonathon Daugherty 0:24:08 Da
Edin Šabić 0:25:09 Ne
Siniša Brković 0:26:39 Da
Daniel Bayes 0:27:03 Ne
Adis Hatunić 0:28:10 Ne
Goran Livančić 0:31:41 Da
Gorčin Stojanović 0:32:22 Da
Zlatan Alagić 0:32:25 Ne
Nick Jakovic 0:47:08 Da

Mjesto

Ime i prezime

Vrijeme

Ime trke

Certificirana

1 Denis Henda 0:21:52 Ne
2 Harun Huseinbašić 0:22:11 Ne
3 Ferid Ekinović 0:22:19 Ne
4 Edah Ždralović 0:22:21 Ne
5 Najdan Talam 0:24:27 Ne
6 Adi Šarčević 0:24:27 Ne
7 Jonathon Daugherty 0:25:30 Ne
8 Stefano Borsari 0:26:19 Ne
9 Rijad Mulaosmanović 0:31:32 Ne
10 Nick Jakovic 0:48:51 Ne