5k - muškarci

2023
2024

Mjesto

Ime i prezime

Vrijeme

Ime trke

Certificirana

Adi Šarčević 0:20:42 Da
Nijaz Ćehaja 0:22:07 Ne
Temim Turkušić 0:22:49 Ne
Jonathon Daugherty 0:24:08 Da
Edin Šabić 0:25:09 Ne
Siniša Brković 0:26:39 Da
Daniel Bayes 0:27:03 Ne
Adis Hatunić 0:28:10 Ne
Goran Livančić 0:31:41 Da
Gorčin Stojanović 0:32:22 Da
Zlatan Alagić 0:32:25 Ne
Nick Jakovic 0:47:08 Da

Mjesto

Ime i prezime

Vrijeme

Ime trke

Certificirana

1 Faruk Suljović 0:18:15 Da
2 Denis Henda 0:21:52 Ne
3 Edah Ždralović 0:21:54 Ne
4 Harun Huseinbašić 0:22:11 Ne
5 Ferid Ekinović 0:22:19 Ne
6 Edin Šabić 0:23:17 Da
7 Najdan Talam 0:24:27 Ne
8 Adi Šarčević 0:24:27 Ne
9 Jonathon Daugherty 0:25:30 Ne
10 Stefano Borsari 0:26:19 Ne
11 Adnan Suljović 0:27:14 Da
12 Rijad Mulaosmanović 0:27:21 Ne
13 Boris Bradić 0:32:56 Ne
14 Faris Rizvić 0:33:05 Da
15 Adnan Mehmedbašić 0:37:12 Da
16 Nick Jakovic 0:46:24 Da