5k - žene

Mjesto

Ime i prezime

Vrijeme

Ime trke

Certificirana

Edina Harbinja 0:21:23 Da
Iryna Aniechkina 0:23:28 Da
Blanka Zahajska 0:24:10 Da
Dženisa Abdulai 0:24:33 Da
Irma Kolja 0:24:42 Da
Nermina Kraljić Harbinja 0:24:48 Da
Amra Turalić 0:25:15 Da
Lana Latada 0:26:27 Ne
Selma Ćorović 0:27:25 Da
Fatima Đozo 0:27:51 Ne
Nermana Arnautović 0:28:10 Ne
Sanela Fočo 0:28:34 Ne
Lamija Redžić 0:29:19 Da
Alma Pilav 0:29:42 Ne
Alma Turajlić 0:29:43 Da
Aida Lalić Mehmedbašić 0:29:44 Ne
Nedimka Bećirović 0:30:06 Da
Mirela Galic 0:30:23 Da
Almedina Mušinbegović 0:30:48 Ne
Alma Strika 0:32:16 Ne
Amina Rastoder 0:34:20 Da
Olivera Šopalović 0:34:25 Da
Vernesa Lakota 0:35:12 Ne
Nina Kovačević 0:35:58 Da
Elmedina Hodžić 0:35:59 Da
Nona Majdi 0:37:16 Ne
Nermina Delmanović 0:39:18 Ne
Behka Sakić 0:45:59 Da
Amra Ćatović 0:48:02 Da