5k - žene

2023
2024

Mjesto

Ime i prezime

Vrijeme

Ime trke

Certificirana

Edina Harbinja 0:21:23 Da
Iryna Aniechkina 0:23:28 Da
Blanka Zahajska 0:24:10 Da
Dženisa Abdulai 0:24:33 Da
Irma Kolja 0:24:42 Da
Nermina Kraljić Harbinja 0:24:48 Da
Amra Turalić 0:25:15 Da
Amela Dizdarevć Bulja 0:26:27 Ne
Lana Latada 0:26:27 Ne
Selma Ćorović 0:27:25 Da
Fatima Đozo 0:27:51 Ne
Nermana Arnautović 0:28:10 Ne
Sanela Fočo 0:28:34 Ne
Lamija Redžić 0:29:19 Da
Alma Pilav 0:29:42 Ne
Alma Turajlić 0:29:43 Da
Aida Lalić Mehmedbašić 0:29:44 Ne
Nedimka Bećirović 0:30:06 Da
Mirela Galic 0:30:23 Da
Almedina Mušinbegović 0:30:48 Ne
Alma Strika 0:32:16 Ne
Amina Rastoder 0:34:20 Da
Olivera Šopalović 0:34:25 Da
Vernesa Lakota 0:35:12 Ne
Nina Kovačević 0:35:58 Da
Elmedina Hodžić 0:35:59 Da
Nona Majdi 0:37:16 Ne
Nermina Delmanović 0:39:08 Da
Behka Sakić 0:45:59 Da
Amra Ćatović 0:48:02 Da

Mjesto

Ime i prezime

Vrijeme

Ime trke

Certificirana

1 Blanka Zahajska 0:23:54 Ne
2 Amra Turalić 0:24:08 Ne
3 Amela Dizdarević-Bulja 0:24:29 Ne
4 Adna Arnaout 0:25:25 Ne
5 Sara Skomorac 0:25:51 Ne
6 Lana Latada 0:26:02 Ne
7 Nermina Kraljić Harbinja 0:26:42 Ne
8 Jasmina Destanović 0:28:16 Ne
9 Jelena Mučibaba 0:28:59 Ne
10 Fatima Đozo 0:29:29 Ne
11 Sanela Fočo 0:30:58 Ne
12 Olivera Šopalović 0:32:34 Ne
13 Selma Salkić 0:34:14 Ne
14 Dženisa Abdulai 0:34:15 Ne
15 Nedimka Bećirović 0:34:28 Ne
16 Elmina Mešanović 0:36:00 Ne
17 Jelena Marjanović 0:36:05 Ne
18 Anela Pešto 0:36:54 Ne
19 Vernesa Lakota 0:38:09 Da